ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

pekom_logo


Zaštita osobnih podataka

Pravo na zaštitu osobnih podataka regulirano je Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalim primjenjivim propisima u Republici Hrvatskoj.

PEKOM d.o.o. obrađuje osobne podatke u skladu s odredbama svih relevantnih propisa, prikuplja i obrađuje samo osnovne osobne podatke o korisnicima koji su nužni za izvršavanje zakonskih obveza odnosno ispunjavanja zadataka koje izvršava u javnom interesu, te se obvezuje zaštititi osobne podatke svih sadašnjih i budućih korisnika sukladno Zakonu.

Svi osobni podaci korisnika naših usluga strogo se čuvaju i dostupni su samo radnicima kojima su potrebni za obavljanje svakodnevnih radnih zadataka, a koji su u obvezi čuvati njihovu tajnost.

PEKOM d.o.o. se obvezuje da neće bez izravne suglasnosti dati osobne podatke korisnika trećim stranama, osim u slučajevima gdje je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.

Vaši osobni podaci ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene web stranice.

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, eventualne pritužbe, zahtjeve za brisanje, ažuriranje i ispravak osobnih podataka možete uputiti našem službeniku za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka. Dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka propisane su Zakonom.

Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka:

Emina Vuljanko

Ivana Rendića 13, 49000 Krapina

telefon: 049 370 513

e-mail: emina.vuljanko@pekom.hr

Pravilnik o zaštiti, prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka (link)

Preuzmite dokumente:

  • Zahtjev za pristup podacima (link)
  • Zahtjev za ispravak podataka (link)